26
Ekim
08:00 — 17:00
Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti.

Uls. Smpzym.int

II – Uluslararası Türk Dili Konuşulan Coğrafyalarda Kültür-Sanat Sanat ve Eğitim Sempozyumu

Программа выступления на II – Международном симпозиуме

Abay Kazak Milli Pedagojik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Praliyev Serik Jailauoğlu, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU  ile UNESCO ve  TÜRKSOY gibi kuruluşların desteği ve katılımıyla Abay Kazak Milli Pedagojik Üniversitesinde 26-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Amaç:

Sanat eğitimi alanında gençlerin yaratıcı potansiyelini güçlendirmek ve dünya ortaklık rolü geliştirmek, bu vesileyle Dünyada ve Türk dünyası gençleri arasındaki medeniyet bağlarını kuvvetlendirmek ve bu konuda farkındalık oluşturmaktır. Bir diğer amacı, sanatın medyatik boyutundan yararlanarak gençler arasındaki işbirliğini artırmaktır.

Hedefler:

Ulusal kalkınma stratejileri temelinde sanat eğitimi alanında uluslararası işbirliği araştırmalarını güncelleştirmek ve popülerleştirmek, yetenekli sanatçı gençleri bulmak, gelişimlerine imkân sağlayacak uygun şartları oluşturmak ve uluslararası alanda sanat eğitimi sistemine katkı sağlayabilecek sanatçılar ile kültür ve sanat alanında çalışacak bilim adamları yetiştirmektir.

Ortaklar

1. UNESCO

2. Abay Kazak Milli Pedagojik Üniversitesi

3. Erzincan Üniversitesi

Tarih : 26.10.2015-28.10.2015

Yer :

Abay Kazak Milli Pedagojik Üniversitesi

Kazakistan Cumhuriyeti, Almatı 

Sempozyum Sunum Listesi :

ФИО

Тема

Продолжительность

1

Hüseyin Hüsnu Bahar

Хуссейн Хусну Бахар

Recep Рolat/

Реджеп Полат

Resim, müzik ve beden eğitimi öğretmen adayların öğrenme stilleri

Стиль преподования преподавателей искусства, музыки и физического спорта

20 минут выступают оба сначало Хусну Бахар потом Реджеп Полат

2

Эрсан Чивтчи/

Ersan Çiftçi

Türk müziğine genel bakış

Взгляд на на турецкую музыку

20 минут

3

Фейзан Гохер Вурал/

Feyzan Göher Vural

Эрсан Чивтчи/

Ersan Çiftçi

Eski Türklerde kam Şaman davulu/

Древний турецкий каманча и шаманские бубны

15 минут

4

Эрсан Чивтчи/

Ersan Çiftçi

Илхан Акдениз/

Ilhan Akdeniz

Джерен Бозкурт/

Ceren Bozkurt

Огуз Карахан/

Oguz Karahan

Türk müziği ve çalgılardan örnekler/

Примеры из турецкой музыки и инструментов

60 минут

5

Илхан Акдениз/

Ilhan Akdeniz

Türk musikisinin gelişiminde Osmanlı padişahların yeri ve önemi /

роль и значение Османских султанов в развитии турецкой музыки

15 минут

6

Танер Улучай

/Taner Uluçay

Алкан Кадир Ала/

Alkan Kadir Ala

Türkiye’de müzik öğretmeninin yetiştiren kurumların içeriğine yönelik bir inceleme/

Исследование Вузов Турции готовящих педагогов в музыкальном напрвлений

15 минут

7

Орхан Ташкесен/

Orhan Taşkesen

YERELDEN EVRENSELE SANATTA DİSİPLİNLERARASI BİR YAKLAŞIM

UYGULAMASI

Междисциплинарный подход к применению местнтного арт пейзажа к

глобальному исскусству

20 минут

Просит компьютер и проектор

8

Неждет Тозлу /

Necdet Tozlu

Народная литература

60 минут

В виде слайдов

Просит компьютер и проектор

9

Махмут Абдуллах Арслан/

Mahmut Abdullah Arslan

Türkiye’deki ders kitaplarından ve programlarda Cumhuriyetten günümüze Türkiye dişi Türk edebiyatlarının durumu

20 минут

10

Хусейн Ознулуер /

Huseyin Öznülüer

Türk Mitolojisinin Türk Resim Sanatında Hak ettiği İlgiyi Görememesi

Искусство живописи в турецкой мифологии

20 минут

11

Селахаттин Аслан /

Selahattin Aslan

Erken dönem Türk Sanat tarihinde minyatür sanatının gelişimi

Развитие миниатюрного исскуства в ранней истории Туреции

20 минут

Ebru Sanatı

Мраморное искусство

Перформанс

В удобное время

 

Detaylar

Başlangıç:
26 Ekim 2015 @ 08:00
Bitiş:
28 Ekim 2015 @ 17:00
Etkinlik Kategori:

Yaklaşan Etkinlikler