16
Ekim
Tam Gün
İlahiyat Fakültesi
Erzincan, Türkiye
Yükleniyor Etkinlikler
 • Bu etkinlik geçti.

İLAHİYAT FAKÜLTELERİNİN VE İMAM HATİP OKULLARININ KURUCUSU

M. ŞEMSEDDİN GÜNALTAY SEMPOZYUMU

Cumhuriyet döneminin aydınlarından 1883 yılında Erzincan, Kemaliye’de doğan Ordinaryüs Profesör M. Şemsettin Günaltay, İstanbul Üniversitesinde senelerce öğretim üyesi sıfatıyla çalışarak binlerce talebe yetiştiren, bütün tarihçilerin doğrudan doğruya veya neşriyatı vasıtasıyla hocası olan bu faziletli akademisyendir.

19 Ekim 1961 tarihinde İstanbul’da hayata gözlerini kapayan Şemsettin GÜNALTAY, yayın ve ülke irfanına hizmet etmiş sosyal kültürel açıdan seksen yıllık ömrünü son nefesine kadar memleket meselelerine adamıştır. Onun İlahiyat fakülteleri ve imam hatip okullarının açılması başta olmak üzere Türk din eğitimi ve sosyo-kültürel hayatına yaptığı katkıları değerlendirmek ve yaptığı hizmetlerin önemi ve yarım asırlık tarihimizdeki yerinin daha iyi anlaşılır kılmak üzere gelecek nesiller için birer ders mahiyetini taşıyacaktır.

MUHTEMEL KONU BAŞLIKLARI

 • Cumhuriyet Aydını Olarak M. Şemsettin GÜNALTAY

 • Bir Din Âlimi Olarak M. Şemsettin GÜNALTAY

 • Bir Düşünür Olarak M. Şemsettin GÜNALTAY

SEMPOZYUM TAKVİMİ:

Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi: 30 NİSAN 2015

Kabul Edilen Bildirilerin Geri Bildirimi: 15 HAZİRAN 2015

Bildiri Metinlerinin Son Teslim Tarihi: 1 EYLÜL 2015 Sempozyum Tarihi: 16-18 EKİM 2015 (Cuma- Pazar)

Yeri: Yalnızbağ Kampüsü Eğitim Fakültesi Konferans Salonu

Şemsettinsempozyum

SEMPOZYUMA KATILIM ESASLARI:

 • Bildiriler bilimsel, özgün, daha önce sunulmamış ve yayınlanmamış olmalıdır.

 • Bildiri özetleri konuyu açıklar mahiyette olmalı ve 250 kelimeyi geçmemelidir.

 • Yazar ad ve soyadı, unvanı, kurumu, e-posta adresi ve telefon numarası belirtilmelidir.

 • Microsoft Word formatında olarak semsettingunaltaysempozyumu@gmail.com adresine gönderilmelidir.

 • Başvuru tarihinden sonra gönderilen bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Bildiriler en fazla 15 sayfa olmalıdır.

 • Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, I satır aralığında ve soldan 4, sağdan 2, alt ve üstten 3 cm. boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

 • Dipnotlar sayfa altında verilmeli, metin içinde atıf yapılmamalıdır.

 • Bildiriler de Microsoft Word formatında olarak aynı e-posta adresine gönderilmelidir.

 • Bildiri metinleri kitap olarak basılacaktır. Belirtilen tarihte gönderilmeyen bildiri metinleri kitaba alınmayacaktır.

 • Bildiri sahiplerinin Yolluk ücretleri ve konaklama giderleri karşılanacaktır.

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. İlyas Çapoğlu( Rektör Onursal Başkan)

Prof. Dr. Mustafa ALICI (Erzincan Ünv. İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Başkan)

Prof. Dr. Süleyman TÜLÜCÜ

Prof. Dr. Adem DÖLEK

Prof. Dr. Kadir POLATER

Prof. Dr. Necati KARA

Doç. Dr. Nizamettin PARLAK

Yrd. Doç Dr. Mehmet GAYRETLİ

Yrd. Doç Dr. İbrahim TOZLU

SEMPOZYUM YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr. Mustafa ALICI (Erzincan Ünv. İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet GAYRETLİ

Yrd. Doç. Dr. İbrahim TOZLU

Öğr. Gör. Mesut İNAN

Öğr. Gör. Fatih KANDEMİR

Öğr. Gör. Murat POLAT

Öğr. Gör. Ramazan ÖNAL

Arş. Gör. Ahmet ÇELİK

Arş. Gör. Ahmet ŞEN

Arş. Gör. Nevres AÇIKALIN

Arş. Gör. Zeynep Nermin AKSAKAL

Arş. Gör. Ebru DEMİR

SEKRETERYA:

Sempozyum email: semsettingunaltaysempozyumu@gmail.com

Yrd. Doç Dr. Mehmet GAYRETLİ

email: gayretlim@gmail.com

cep: 0532 385 15 41

Öğr. Gör. Mesut İNAN

email: minan@erzincan.edu.tr

Cep: 0505 491 91 64

SEMPOZYUM PROGRAMI

KATILIMCILAR

 1. AKYÜZ, Turgut (Ar. Gör, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
 2. ALICI, Mustafa (Prof. Dr., Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı)
 3. AYDENİZ, Hüsnü (Yrd. Doç.Dr., Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
 4. AYHAN, Fadıl, (Yrd. Doç. Dr., Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
 5. BALTACI, Halil (Yrd. Doç. Dr., Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
 6. BULUT, Nurgül (Ar. Gör., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
 7. DEMİR, Ahmet İshak (Doç. Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi):
 8. DENİZ, Ali Çağlar (Yrd. Doç. Dr., Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Sosyoloji)
 9. DÖLEK, Adem (Prof. Dr., Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 10. EMİROĞLU, Bekir (Öğretim Gör Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
 11. EMİROĞLU, İbrahim (Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 12. ERDEMCİ, Cemalettin (Prof. Dr., Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı)
 13. GAYRETLİ, Mehmet (Yrd. Doç. Dr., Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
 14. GÖKBEL, Ahmet: (Prof. Dr., Kırşehir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
 15. SIRMA, İhsan Süreyya (Prof. Dr., Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
 16. TERZİ, Naci (22. Dönem Erzincan Milletvekili)
 17. TÜLÜCÜ, Süleyman (Prof. Dr., Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

16 EKİM CUMA

AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI: 14.30 – 15.00

İstiklal Marşı

Kuranı Kerim Tilaveti

Erzincan Üniversitesi Tanıtım Filmi

Prof. Dr. Mustafa ALICI (Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. İlyas ÇAPOĞLU (Erzincan Üniversitesi Rektörü)

Süleyman KAHRAMAN (Erzincan Valisi – Tensiplerinde)

I. OTURUM: 15.00 – 16.30

TÜRK AYDIN KİMLİĞİ OLARAK M. ŞEMSETTİN GÜNALTAY

(Oturum Başkanı: Prof. Dr. Adem DÖLEK)

 1. AYDENİZ, Hüsnü (Yrd. Doç. Dr., Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi): “Günaltay’da Aydın Krizi”
 2. DEMİR, Ahmet İshak (Doç. Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi): “Bir Cumhuriyet Aydını Olarak M. Şemsettin Günaltay”
 3. TERZİ, Naci (22. Dönem Erzincan Milletvekili): “Şemsettin Günaltay’ın Meclis Konuşmaları”
 4. ALICI, Mustafa (Prof. Dr., Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı): “Şemsettin Günaltay’ın Aydın Evreni: Din, Dindar ve Dini Olan”

AKŞAM YEMEĞİ: 17.00

OTELE DÖNÜŞ

17 EKİM CUMARTESİ

II. OTURUM: 09.30 – 10.30

TARİHÇİ VE EĞİTİMCİ OLARAK M. ŞEMSETTİN GÜNALTAY

(Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim EMİROĞLU)

 1. GÖKBEL, Ahmet: (Prof. Dr., Kırşehir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi): “Şemsettin Günaltay’ın Dinler Tarihçiliği”
 2. SIRMA, İhsan Süreyya (Prof. Dr., Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi): “İslam Tarihinde İlk Müerrihler Hakkında Bazı Görüşler”
 3. EMİROĞLU, Bekir (Öğr. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi): “Şemsettin Günaltay’ın Din Eğitimi Görüşleri”
 4. BULUT, Nurgül (Ar. Gör., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi): “Şemsettin Günaltay’da Zulmet ve Nur Metaforu”

ÇAY – KAHVE İKRAMI: 10. 30 – 11.00

III. Oturum: 11.00 – 12.30

M. ŞEMSETTİN GÜNALTAY’DA İSLAM DÜŞÜNCESİ

(Oturum Başkanı: Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA)

 1. EMİROĞLU, İbrahim (Prof. Dr., 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi): “Felsefe-i Ula Hakkında Bazı Görüşler”
 2. ERDEMCİ, Cemalettin (Prof. Dr., Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı): “M. Şemsettin Günaltay’ın Kozmoloji Anlayışı”
 3. AYHAN, Fadıl, (Yrd. Doç. Dr., Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi): “M. Şemsettin Günaltay’ın Kelâmî Görüşleri”
 4. DENİZ, Ali Çağlar (Yrd. Doç. Dr., Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi): “M. Şemsettin Günaltay’da Din ve Toplum”
 5. AKYÜZ, Turgut (Ar. Gör., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi): “Şemsettin Günaltay’ın Mantık Çalışmaları”

ÖĞLE ARASI: 12.30 – 14.00

YEMEK VE NAMAZ

IV. OTURUM: 14.30 – 15.30

M. ŞEMSETTİN GÜNALTAY’DA İSLAMİ BİLİMLER

(Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cemaleddin ERDEM)

 1. DÖLEK, Adem (Prof. Dr., Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi): “Günaltay’ın Hadislere Bakışı”
 2. TÜLÜCÜ, Süleyman (Prof. Dr., Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi): “Şemsettin Günaltay’da Cahiliye Arap Edebiyatı Kayıtları”
 3. GAYRETLİ, Mehmet (Yrd. Doç. Dr., Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi), “M. Şemsettin Günaltay’ın Fıkıh Anlayışı”
 4. BALTACI, Halil (Yrd. Doç. Dr., Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi): “Şemsettin Günaltay’da Tekke ve Zaviyelere Bakış”

ÇAY – KAHVE İKRAMI: 15. 30 – 16.00

V. OTURUM: 16.00 – 16.30

GENEL DEĞERLENDİRME

EMİROĞLU, İbrahim (Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

GÖKBEL, Ahmet (Prof. Dr., Kırşehir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

SIRMA, İhsan Süreyya (Prof. Dr., Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

AKŞAM YEMEĞİ: 17.00

OTELE DÖNÜŞ

18 EKİM PAZAR: 09. 00 – 16.00

KEMALİYE ve KANYON GEZİSİ

Detaylar

Başlangıç:
16 Ekim 2015
Bitiş:
18 Ekim 2015
Etkinlik Kategori:
Organizatör:
İlahiyat Fakültesi
Telefon:
0446 225 19 30
Organizatör Web Sitesi:
http://www.erzincan.edu.tr/birim?git=15

Yaklaşan Etkinlikler